Projectes

Els més de 1.000 treballs i projectes que he realitzat al llarg de la meva vida professional (principalment dins d’Espanya però també a l’estranger), han estat contractats per particulars (individuals, Associacions, Comunitats,….), professionals lliberals (Arquitectes, Enginyers, Advocats, Paisatgistes,….), empreses de serveis (Enginyeries, Constructores, Bufets Advocats, Consultories,….), indústries privades petites-mitjanes i grans multinacionals (Químic i Farmacèutic, Automoció, Industrial,…..) i organismes públics (Justícia, Ajuntaments, Consells Comarcals, Cadastre, Sanitat, Viari-Urbanístic, Esportives,…..).

orenetes

Agraeixo a tots els clients i professionals que ens han ofert la seva confiança i col·laboració durant tants anys.

Per tal de no especificar ni donar més importància a un treball que a un altre (mostrant dades confidencials), he suprimit d’aquest apartat els noms i treballs realitzats.

Com a professional lliberal, en el camp de la topografia i cartografia, he realitzat i participat en:

cmagi

 • Aixecaments topogràfics (rústics i urbans, cadastrals,…)
 • Representació gràfica georreferenciada de Béns Immobles.
 • Parcel·lacions (segregacions, deslindes-partions,…)
 • Aixecaments i Replantejos topogràfics (obra civil, edificació,…) 
 • Control d’estructures i deformacions
 • Aixecaments fotogramètrics
 • Homologacions geomètriques d’instal·lacions (industrials, esportives,…)
 • Sistemes d’Informació Geogràfica
 • Informes i càlculs de Superfícies (compravendes, Registre,…)
 • Estudis de viabilitat (vies comunicació, línies elèctriques,…)
 • Dictàmens i Peritacions Judicials
 • Etc…

 Projectes Realitzats Jordi Falgueras Topografia Catalunya

 

la pelegrina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

estació-nova